Up

Úřední-deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č. 2
Rozpočtové opatření č. 9. 2017
Sídlo volebního okrsku a počet členů volební komise
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Rozpočtové opatření č. 7 2017 Obec Sněžné
Rozpočtové opatření č. 8. 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území: č. j.): KUKHK – 32937/UP/2017/Hof
Sídlo, počet volebních okrsků a Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" na rok 2018 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" na roky 2019 - 2020 - návrh
Státní pozemkový úřad- rozhodnutí
Jmenování zapisovatele na volby prezidenta
VAK Náchod cena vodného
 
 
Powered by Phoca Download

Aktuality

Česká Telekomunikační Infrastruktura
Rozpočet DSO-RN 2016

Aktuální zápis

Zde si můžete stáhnout aktuální zápis

Zápis

Go to top