Up

Úřední-deska

Rozpočtové opatření č. 4/2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení řízení o návrhu vymezení zastavěného území obce Sněžné
Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko 1. oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech (rok 2019)
veřejná vyhláška na daň z nemovitostí,
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Záměr obce –vybudování posilujícího jímacího objektu
Záměr obce –oprava místních komunikací
Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č. 1/2019 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sněžné
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ s p o l e č n é p o v o l e n í pro stavbu: Přístřešek pro osobní automobily
Rozpočtové opatření č. 5/2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenídsoroh2018
Inventarizační zpráva 2018 dso ROH
Zpráva, závěrečný účet DSO 2018
Pozvánka na zasedání č.5/2019
VEREJNA VYHLASKA Oznámení o vydání Vymezení zastavěného území obce Sněžné v místní části Polůmka
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko 3. oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech (rok 2019)
 
 
Powered by Phoca Download

Aktuality

Česká Telekomunikační Infrastruktura
Rozpočet DSO-RN 2016

Aktuální zápis

Zde si můžete stáhnout aktuální zápis

Zápis

Go to top