Rozpočet obce Sněžné pro r. 2020

  • návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Sněžné:          30.11. 2019 - 16. 12. 2019
  • rozpočet obce byl schválen Zastupitelstvem obce Sněžné dne . 2019,  usnesením č.
  • schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Sněžné
  • rozpočet obce je k nahlédnutí zde